Organizacja konferencji

Konferencje

Organizacja konferencji zaczyna się już od wyboru odpowiedniego miejsca, zapewnienia bazy noclegowej oraz transportu dla uczestników konferencji, na co pozwala nam znajomość rynku eventowego, hotelarskiego i transportowego, który badamy na bieżąco.

Posiadamy profesjonalny sprzęt audiowizualny dla wszelkich prezentacji, który zawsze oferujemy wraz z wyspecjalizowaną obsługą. Nagłośnienie, oświetlenie i odpowiedni sprzęt multimedialny podczas konferencji, to dla nas świętość, muszą działać bez zarzutu.
W naszej ofercie konferencyjnej równie ważne miejsce zajmuje catering, odpowiednio dopasowany do charakteru i formuły konferencji może wpłynąć wyłącznie pozytywnie na odbiór całości, bo czyż nie podczas przerw na kawę odbywają się najbardziej ożywione dyskusje kuluarowe?

W trakcie nieformalnych punktów wydarzenia uczestnicy mogą się poznać i wymienić poglądy, dlatego często zachęcamy do wplecenia w plan konferencji części rekreacyjno-rozrywkowej, w postaci warsztatów, degustacji, atrakcji sportowych czy też programu turystycznego np. w formie gry miejskiej. Zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych dla uczestników konferencji, zwłaszcza zagranicznych to prawdziwa gratka.

Organizując konferencje oraz wydarzenia i atrakcje towarzyszące, przygotowujemy plan biorąc pod uwagę przede wszystkim specyfikę Klienta, jego założenia i cele.